پخش قهوه عبدالهی http://ircoffee.com 2020-01-17T23:33:58+01:00 text/html 2019-09-17T15:31:56+01:00 ircoffee.com هادی عبدالهی رونمایی از سه محصول جدید شرکت تام کینز روستری همزمان با افتتاح دفتر انحصاری فروش محصولات سانتوس، تام کینز در شرق کشور، http://ircoffee.com/post/801 <font face="arial,helvetica,sans-serif"><b> </b></font><div><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="4"><img src="http://uupload.ir/files/x9cb_435815476_235490.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></b></font></div><div><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="4"><br></font></b></font></div><div><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="4"><br></font></b></font></div><div><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="4"><span dir="rtl">رونمایی از سه محصول جدید شرکت تام کینز روستری همزمان با افتتاح دفتر انحصاری فروش </span></font><font size="4"><span dir="rtl">محصولات سانتوس،</span></font></b></font></div><div><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="4"><span dir="rtl"> تام کینز در شرق کشور، از فردا کاپینگ و تست محصولات در دفتر سانتوس.</span></font><font size="4"><span dir="rtl"> آدرس دفتر سانتوس : مشهد، خیابان امام رضا، نبش فلکه برق ( میدان بسیج)</span></font><font size="4"><span dir="rtl"><br></span></font></b></font></div><div><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="4"><span dir="rtl"> تلفن دریافت سفارشات : 05138549289</span></font></b></font></div><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="4"> </font> </b></font> text/html 2019-09-15T10:07:45+01:00 ircoffee.com هادی عبدالهی تریس موكا : بسته‌ی یک کیلویی نارنجی (Italia) http://ircoffee.com/post/796 <div><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><b><img src="http://uupload.ir/files/i8mv_img_20190915_184958_826.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></b></font></div><div><div dir="auto"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><b>بسته‌ی یک کیلویی نارنجی (Italia)</b></font></div><div dir="auto"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><b>۵۰٪ عربیکا - ۵۰٪ روبوستا</b></font></div><div dir="auto"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><b>ترکیبی فوق‌العاده با طعم شکلات ، عطر شدید و بادی قوی . یک فنجان مناسب برای بعد وعده‌های غذایی</b></font></div><div dir="auto"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><b><br style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"></b></font></div></div><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><b><br> </b></font> text/html 2019-09-15T10:06:53+01:00 ircoffee.com هادی عبدالهی تریس موكا : بسته‌ی یک کیلویی قرمز (Degustazione) http://ircoffee.com/post/795 <div><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><b><img src="http://uupload.ir/files/3o8_img_20190915_184956_743.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></b></font></div><div><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><b><br></b></font></div><div><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><b><br></b></font></div><div><div dir="auto" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><b>بسته‌ی یک کیلویی قرمز (Degustazione)</b></font></div><div dir="auto" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><b>۸۰٪ عربیکا - ۲۰٪ روبوستا</b></font></div><div dir="auto" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><b>ترکیبی از قهوه‌ی عربیکا و روبوستای باکیفیت که عطر کاکائو و اسپایسی دارد . برای فنجانی با اسیدیتی ملایم ، طعم نرم <br></b></font></div></div><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><b><br> </b></font> text/html 2019-09-15T10:05:49+01:00 ircoffee.com هادی عبدالهی تریس موكا :بسته‌ی یک کیلویی آبی (Gourment 100) http://ircoffee.com/post/794 <b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b><div><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://uupload.ir/files/ihy5_img_20190915_184953_764.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></b></div><div><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></div><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b><div dir="auto"><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">بسته‌ی یک کیلویی آبی (Gourment 100)</font></b></div><div dir="auto"><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">۱۰۰٪ عربیکا</font></b></div><div dir="auto"><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">ترکیب حرفه‌ای از قهوه‌های عربیکای کشورهای مختلف با بادی و texture بسیار قوی ، طعم های میوه‌ای ، عطر مرکبات</font></b></div><div dir="auto"><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><br style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"></font></b></div><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b> text/html 2019-09-15T09:56:44+01:00 ircoffee.com هادی عبدالهی تریس موكا :بسته‌ی یک کیلویی بنفش (Brasil) http://ircoffee.com/post/793 <div><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://uupload.ir/files/xhct_img_20190915_184943_441.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></b></div><div><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></div><div><div dir="auto" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">بسته‌ی یک کیلویی بنفش (Brasil)</font></b></div><div dir="auto" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">۷۰٪ عربیکا - ۳۰٪ روبوستا</font></b></div><div dir="auto" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">ترکیبی از قهوه های چند کشور که فنجانی با تلخی مطلوب و طعم‌یادهای فندق و گردو ارائه میدهد ؛ درای غلظت و فوم عالی</font></b></div></div><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><br> </font></b> text/html 2019-06-25T11:53:15+01:00 ircoffee.com هادی عبدالهی دستگاه مینی پرسو تعداد بسیار محدود http://ircoffee.com/post/792 <div><img src="http://uupload.ir/files/ulxf_werwe324.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://uupload.ir/files/x372_2342werwer.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><br> text/html 2019-06-25T11:51:37+01:00 ircoffee.com هادی عبدالهی شکلات تلخ باراکا دو سر پیچ بسته ی ۴۵۰ گرمی http://ircoffee.com/post/791 <img src="http://uupload.ir/files/um4w_dfgrwerwer.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"> text/html 2019-06-25T11:51:11+01:00 ircoffee.com هادی عبدالهی شکلات تلخ باراکا دوسر پیچ فله http://ircoffee.com/post/790 <img src="http://uupload.ir/files/9ink_ertertq3435.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"> text/html 2019-06-25T11:50:00+01:00 ircoffee.com هادی عبدالهی شکلات تلخ باراکا تخته ای http://ircoffee.com/post/789 <img src="http://uupload.ir/files/3oit_ertertert.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"> text/html 2019-06-24T15:53:35+01:00 ircoffee.com هادی عبدالهی چای ماسالا / چای هندی ۲۰۰ گرمی گل کوه http://ircoffee.com/post/788 <img src="http://uupload.ir/files/1p8h_456rtyrty.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"> text/html 2019-06-24T15:53:09+01:00 ircoffee.com هادی عبدالهی دمنوش زعفران ۱۵ عددی گل کوه http://ircoffee.com/post/787 <img src="http://uupload.ir/files/4222_rty456456.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"> text/html 2019-06-24T15:52:47+01:00 ircoffee.com هادی عبدالهی دمنوش گل گاو زبان ۱۵ عددی گل کوه http://ircoffee.com/post/786 <img src="http://uupload.ir/files/truu_45645rtyrty.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"> text/html 2019-06-24T15:51:25+01:00 ircoffee.com هادی عبدالهی چای دارچین ۱۵ عددی گل کوه http://ircoffee.com/post/785 <img src="http://uupload.ir/files/7y22_rtyr456456.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"> text/html 2019-06-24T15:50:56+01:00 ircoffee.com هادی عبدالهی چای سفید ۱۵ عددی گل کوه http://ircoffee.com/post/784 <img src="http://uupload.ir/files/0aix_567tytyu.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"> text/html 2019-06-24T15:50:25+01:00 ircoffee.com هادی عبدالهی چای قهوه ۱۵ عددی گل کوه http://ircoffee.com/post/783 <img src="http://uupload.ir/files/j4t_567567.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom">